Optometrystę można umieścić pomiędzy okulistą, który bada wzrok i wprowadza odpowiednie leczenie, a optykiem, który zajmuje się dopasowaniem odpowiednich szkieł. Optometria jest nauką zlokalizowaną na pograniczu medycyny oraz fizyki. Specjaliści z tej dziedziny zajmują się ochroną, wspomaganiem oraz rozwojem procesu widzenia. Jej dążeniem jest sprawne spełnianie swojej funkcji przez narząd wzroku.

Jak dokładnie pracuje optometrysta?

Optometrysta to osoba, która w swojej pracy zawodowej, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, przeprowadza badania, których celem jest określenie stanu zdrowia oczu u konkretnego pacjenta, diagnozuje się również obecne u niego wady wzroku i inne nieprawidłowości. Na podstawie dokonanych badań opracowuje również plany leczenia i je realizuje. Ponadto optometrysta zajmuje się udzielaniem pacjentom porad obejmujących skuteczne ćwiczenia oczu, których zadaniem jest przede wszystkim koordynowanie gałek ocznych oraz uzyskiwanie zdolności do skupiania wzroku.

Jeśli optometrysta uzna, że stan zdrowia konkretnego pacjenta tego wymaga, to zaleca kontrolę z innymi specjalistami. Osoba wykwalifikowana w kierunku optometrii zajmuje się również dopasowywaniem pomocy wzrokowej dla pacjentów – zarówno okularów, jak i soczewek kontaktowych –  w tej kwestii kierują się stanem zdrowia pacjenta, ale również jego trybem życia i wygodą. Od optometrysty uzyskamy również wszelkie informacje dotyczące korzystania z tych pomocy dla naszego wzroku.

Czym jeszcze zajmują się optometryści?

Do zadań tych specjalistów należy m.in. prowadzenie rehabilitacji narządu wzroku. Rozmaite ćwiczenia optometryczne są również wykorzystywane w celu korekcji zeza u dzieci. Oczywiście nie zawsze same ćwiczenia są wystarczające, jednak warto od nich rozpocząć, w celu wyrobienia w dziecku prawidłowych nawyków, czy nawet zmniejszenia wady, która będzie musiała być skorygowana. W tego rodzaju ćwiczeniach ogromne znaczenie ma regularność i duża ilość – nie tylko na spotkaniach wykonujemy powierzone zadania, ale również w domu, np. skłaniając gałkę oczną do ustawiania się w odpowiedniej pozycji.