Badanie okulistyczne dorosłych: 200 zł
(badanie komputerowe wzroku, badanie dna oka, ciśnienia wewnątrzgałkowego oka, OCT)

Badanie okulistyczne dzieci: 200 zł
Badanie pola widzenia: 80 zł
Tonometria: 60 zł

Pojedyncze badania okulistyczne bez konsultacji lekarskiej:

Badanie OCT: 150 zł
Badanie pola widzenia: 80 zł

Tonometria: 60 zł

Badanie optometryczne
Badanie optometryczne (dorośli i dzieci) 100 zł
Dobór soczewek kontaktowych: 120 zł
(Cena obejmuje wizytę szkoleniową, miesięczne soczewki próbne oraz płyn do czyszczenia soczewek)