Ofertę naszych usług optycznych kierujemy między innymi do klientów z Nakła Śląskiego. Wieś jest położona niecałe 8 km od naszego centrum, zatem dotarcie do naszych optyków nie powinno sprawić większych trudności. Z przyjemnością pochylimy się nad każdym Państwa problemem – czy to z doborem odpowiednich szkieł korekcyjnych oraz oprawek damskich lub męskich, okularów przeciwsłonecznych czy też naprawą i konserwacją okularów.

Co decyduje o jakości widzenia?

Na jakość widzenia, czyli tzw. wydolność wzrokową składają się czynniki fizjologiczne oraz czynniki fizyczne. Specjalista poprzez dobór właściwych okularów może wpłynąć na poprawę czynników fizjologicznych takich jak adaptacja i akomodacja wzroku. Z kolei na czynniki fizyczne jak kontrast luminacji można oddziaływać poprzez zmianę koloru tła obserwowanego obiektu, powiększenie wielkości kątowej szczegółu lub zmianę natężenia światła.